Intellecta Corporate tar över ansvaret för Sidas magasin OmVärlden, som från och med 2015 enbart publiceras i digitala kanaler. Uppdraget innefattar ett helhetsansvar för det journalistiska arbetet och utvecklingen av olika digitala distributionsformer.

OmVärlden är Sveriges ledande magasin om globala frågor. Efter 44 år som tryckt magasin har Sida ambitionen att nå ut bredare med OmVärldens innehåll genom att helt övergå till digital utgivning. Därför är en viktig del av Intellectas uppdrag att nå nya målgrupper och öka kunskapen och intresset för internationell utveckling genom att utveckla och optimera användningen av olika digitala kanaler för text, ljud, bild och film.

– OmVärlden ska fortsätta vara först och bäst när det gäller att bevaka globala utvecklingsfrågor och bistånd. Vi ser fram emot att nå fler och öka dialogen med målgrupperna när OmVärlden får utrymme att utvecklas helt på digitala plattformar, säger Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo.

Ny chefredaktör för OmVärlden är Erik Halkjaer, med lång journalistisk erfarenhet av internationell rapportering om mänskliga rättigheter, bistånd och sociala frågor. Erik kommer att leda en redaktion bestående av Intellecta Corporates mest rutinerade journalister och specialister på digital utveckling och sociala medier, samt ett antal frilansande reportrar och fotografer.

– Det här är ett drömjobb för en journalist som jobbat med bistånd och omvärldsfrågor i många år. OmVärlden har en lång tradition av att rapportera om och granska utvecklingspolitiken, något som jag avser att upprätthålla. Den stora utmaningen ligger i att nå både gamla och nya målgrupper via de nya digitala kanalerna, och där har Intellecta har mycket att bidra med, säger Erik Halkjaer.

– Uppdraget att ansvara för det redaktionella innehållet och utveckla de digitala plattformarna för OmVärlden är ett kvitto på vår styrka att kombinera journalistisk kompetens och trovärdighet med att ligga längst fram i den digitala utvecklingen, säger Intellecta Corporates vd Anders Borg.

För ytterligare information:

Erik Halkjaer, chefredaktör: 073-332 24 63, erik@halkjaer.se,
Anders Borg, vd: 070-547 31 34, anders.borg@intellecta.se
Alexandra Kindblom, chef redaktionellt/digital: 070-735 14 63, alexandra.kindblom@intellecta.se