Det spelar ingen roll hur väl du har förankrat dina ord och hur djupa, vackra och enastående dina tankar är – om ingen visar dem något intresse. Ett sätt att snabbt nå fram är att använda sig av en grafisk form och bilder som fungerar.

En bild appellerar till den högra hjärnhalvan där de snabba, spontana besluten fattas. Man kan helt enkelt säga att formgivning uppfattas som om den går mer ”rakt in” i medvetandet medan läsandet å andra sidan är en betydligt mer omfattande procedur.

Det svåra med bilder är ju att de kan tolkas på ett mycket friare sätt än vad texter gör.

Ett A är ett A, men en bild på en apelsin kan rymma lika många tolkningar som det finns människor.

Författarna Thomas Koppfeldt och Anders Carlsson beskriver i boken Bild och retorik i media hur alla bilder som vi möter väcker liv i våra egna minnen. Du kan inte möta en bild utan att genast få en mängd tankar, känslor och åsikter. Och det är just tolkningen av bilden som gör den så intressant. Medan en text läses från första bokstaven till sista längs en given linje, läser vi bilder på ett mycket friare och snabbare sätt. Vi läser bilder ”cirkulärt”, spiralt, och ofta inte ens hela bilden.

Här kommer några tips om hur du kan använda bilden på rätt sätt:

  • Tänk BILD redan när du planerar, ibland kanske till och med bilden kan få styra vinkeln av texten, istället för tvärtom?
  • En bild kan inte alltid tas om. En intervju kan i värsta fall räddas i efterhand, man kan alltid ringa upp igen och ställa den sista avgörande frågan. Men missade fotografen när landshövdingen klippte bandet – så är det klippt. Så ge fotografen en rimlig chans att göra sitt jobb!
  • Variera dina motiv. Det behöver kanske inte vara människor på alla bilder? Och alla behöver kanske inte alltid titta in i kameran och le?
  • Låt människor vara i rörelse, och rada inte upp gäng. Då blir bilden bara en redovisning och tillför ingenting.
  • Satsa på professionell bildbehandling (repro) om bilderna ska tryckas. Även bra bilder från duktiga fotografer blir dåliga i tryck om bilderna inte anpassas efter papper och tryckprocess. En bra repro kanske kan verka dyrt, men om du slipper vända efter vända med provtryck har du snabbt sparat in den kostnaden.
  • Och förstås – bläddra, titta och sluka bilder. Låt dig inspireras!

 Det här inlägget är en del i bloggutmaningen #Blogg100, att blogga minst ett inlägg om dagen i 100 dagar.  Våra medarbetare bloggar tillsammans här på Intellectabloggen. 

Bild överst: Bengt Nyman (Creative Commons-licens).