En enkel idé men med stora konsekvenser. Så kan man beskriva vad utmaningen Blogg100 betytt för oss på Intellecta Corporate. Den 1 mars startade vi inte bara en ny blogg, utan också en utmaning som skapat mängder av intressanta och unika nedslag i vår egen verksamhet och i den kommunikationsvärld vi befinner oss i.

Vi ville ge ny energi till vår externa kommunikation och få en nystart efter att tidigare drivit flera bloggar, event och andra kommunikationsaktiviteter. Och sett i backspegeln verkar vi ha lyckats.

  • Vi har ökat trafiken till vår hemsida och blogg med minst 100 procent, i perioder mer än så.
  • Vi har fått en ökad spridning av innehållet i samtliga kanaler och till människor som tidigare inte ens visste vilka vi var.
  • Några av våra inlägg har lett till intresse och nya förfrågningar från både kunder och media.
  • Internt på företaget har vi ökat synligheten för våra olika roller och vi har kunnat dela varandras specialistkunskaper på ett tillgängligt och enkelt sätt.
  • Genom inlägg om hur det är att jobba hos oss och hur stämningen är på vår arbetsplats har vi använt bloggen som en plattform för kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke.

Framförallt har vi lyckats skapa ett engagemang hos våra medarbetare, med en liten kärna av de mest hängivna som återkommande skribenter. Och en stor eloge till alla de som engagerat sig!

Men historien slutar inte här. På tisdag firar vi målgången tillsammans med andra bloggare, och sedan börjar nästa utmaning, att förvalta de metoder och de erfarenheter vi fått för att fortsätta hålla bloggen vid liv och också utveckla den externa kommunikationen ytterligare.

Vi hoppas att du vill följa med oss!

Fredrik Wass och Victoria Gillberg
Blogg100-redaktörer på Intellecta Corporate
(som samordnat och tillsammans med cirka 30 olika medarbetare delat på ansvaret att fylla bloggen med inlägg under de 100 dagarna)