Att vinna priser är förstås inte det viktigaste för oss som jobbar med kommunikation, men det är alltid roligt att bli nominerad och uppmärksammad för det ofta hårda arbete som lagts ned i ett projekt. Nyligen stod det klart att några av de insatser vi gjort tillsammans med våra kunder blivit nominerade i både Svenska Designpriset (där du själv kan rösta fram din favorit) och Svenska Publishingpriset. Vårt arbete med Intellecta-koncernens digitala årsredovisning och tidningen Dialog åt Kommuninvest har blivit nominerade för båda priserna vilket känns extra roligt.

Svenska Designpriset

  • I kategorin Årsredovisning – Digital, för Intellecta-koncernens årsredovisning 2013
  • I kategorin Årsredovisning – Print, för John Mattsons årsredovisning 2013
  • I kategorin Redaktionellt – Personal/medlemstidning – print, Kommuninvests tidning Dialog

Svenska Publishingpriset
Vi har lyckats bli nominerade med hela åtta bidrag (flest av alla deltagare):

 • I kategorin Årsredovisningar – webb, för Intellecta AB Årsredovisning 2013
 • I kategorin Infomagasin, för Vasakronan (En värd i Balans)
 • I kategorin Kundtidningar B2B, för Vasakronan (En bättre Värd)
 • I kategorin Medlemstidningar Yrke och Bransch, för Kommuninvest (Dialog)
 • I kategorin Personaltidningar, för:
  • Umeå Universitet (Aktum)
  • ICA (Goda Affärer)
  • ICA (Hållbar Hälsa)
 • I kategorin Verksamhetstidningar, för Umeå Universitet (Tänk)

Vår systerbyrå Wow by Rewir är dessutom nominerade i kategorin Event, för Jernhusen.