Intellecta Corporate är en del av den börsnoterade kommunikationskoncernen Intellecta. I Intellecta ingår konsultföretagen Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Shanghai, Unreel och Wow Events.
Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA, Kina och Vietnam.